Ibarreko [2011-09-15]

Ibarreko, gazteak B
San Inazion, ordua ziurtatzeke
Ibarreko, juvenil B
en San Ignacio, a falta de confirmar la hora