Ezkurdi [2011-09-04]

Durangon, ordua ziurtatzeke
en Durango, a falta de confirmar la hora